شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردبیل (واقع در استان اردبیل)

این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.

ادامه مطلب