نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان طارم

نقشه ی DEM شهرستان طارم. نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

ادامه مطلب