شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کهنوج (واقع در استان کرمان)

این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.

ادامه مطلب