شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اراک (واقع در استان مرکزی)

این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.

ادامه مطلب